Privacy & Cookie verklaring

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten dan is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van je registreren. Het is ons beleid om uiterst zorgvuldig en transparant om te gaan met je persoonsgegevens. Via deze privacy verklaring willen wij je laten weten voor welke doeleinden en op welke wijze wij je persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je een boeking bij ons maakt, gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt of wanneer wij contact met je hebben.

Wie zijn wij? 

Wij zetten ons in om je een buitengewoon vakantieverblijf te bezorgen. Hoeve Koeweide is gevestigd te Fluitenberg aan de Fluitenbergseweg 91 (7931 PA).

Welke gegevens verzamelen wij van je en waarom? 

Je persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om je een goed verblijf te bezorgen.

Het maken van een boeking 

Wanneer je een boeking maakt voor onze accommodatie registreren wij standaard de gegevens van je die noodzakelijk zijn om de accommodatie aan je ter beschikking te stellen. De accommodatie bieden wij zelf ter verhuur aan.

Boekingsgegevens 

Boekingsgegevens zijn gegevens over het vakantieverblijf die je bij ons hebt geboekt, bijvoorbeeld het type accommodatie, aankomstdatum, vertrekdatum, reisgezelschap en voorkeuren. Om je boeking in orde te kunnen maken, registreren wij deze gegevens in ons reserveringssysteem.

NAW-gegevens 

Je NAW-gegevens hebben wij nodig om je boeking te kunnen registreren in ons reserveringssysteem en voor registratie in het verplichte nachtregister, maar bijvoorbeeld ook voor het kunnen voldoen aan de verplichting tot het doen van aangifte toeristenbelasting.

Telefoonnummer en mailadres 

De bevestiging van je boeking ontvang je op het door jou opgegeven e-mailadres. Mochten wij kort voor je verblijf nog vragen hebben, dan bellen wij je op.

Bankrekeningnummer 

De betaling voor je boeking kun je voldoen middels een overschrijving. Er zal een waarborgsom in rekening worden gebracht. Je bankrekeningnummer registreren wij enkel en alleen voor het terugstorten van de borg. Wij zullen en kunnen nooit een bedrag van je rekening afschrijven.

Wanneer je de website van Hoeve Koeweide bezoekt, maken wij gebruik van analytische en geanonimiseerde cookies om de prestatie van de website te verbeteren. In onze Cookie Policy lees je hier meer over.

Contact 

Als je contact met ons opneemt via het informatie- en/of reserveringsformulier op de website worden je naam en contactgegevens geregistreerd. Hetzelfde geldt in het geval dat je een e-mailbericht naar ons toe stuurt. Het registreren van de gegevens is noodzakelijk om met je te communiceren. Bovendien zijn wij hierdoor in staat om je vraag snel en efficiënt te beantwoorden en je gegevens erbij te zoeken.

Gebruik website 

Als je gebruik maakt van onze website slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL je komt, naar welke URL je toe gaat, welke browser je gebruikt, en de datum en tijd waarop je toegang heeft gehad tot onze website. Ook verzamelen wij gegevens over de hardware, software en internetbrowser die je gebruikt. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze website en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Wij zijn wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht?

Wij maken op de website gebruik van cookies en andere technologieën. Graag verwijzen wij naar onze Cookie Verklaring voor meer informatie hierover. Analyses ten behoeve van management-informatie. Gegevens als de provincie en het land waar je woonachtig bent alsmede je gezinssamenstelling kunnen tot slot gebruikt worden voor het verrichten van analyses ten behoeve van managementinformatie. Je gegevens zijn dan echter volledig geanonimiseerd en niet te herleiden tot jou als persoon.

Gegevens die wij van derden ontvangen 

Soms ontvangen wij gegevens niet rechtstreeks van uzelf, maar van een andere partij. Wanneer je bijvoorbeeld een informatie aanvraag voor Hoeve Koeweide maakt via een partner van ons, dan stuurt deze partner bepaalde gegevens van jou naar ons door. Op deze manier kunnen wij je aanvraag registreren en afhandelen. Alle informatie die we van derden ontvangen, kan gecombineerd worden met informatie die door je is verstrekt.

Wat zijn de grondslagen?

Bij het verwerken van je persoonsgegevens houden wij ons aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er is dan ook altijd een grondslag aan te wijzen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Je gegevens worden voornamelijk verwerkt bij het maken van een boeking. Wij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en ons. Wanneer je de vereiste persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kun je geen gebruik maken van onze diensten. Voor verwerking van je gegevens in het kader van het verbeteren van onze dienstverlening, onze marketingactiviteiten en contactmomenten met ons bestaat een gerechtvaardigd belang van Hoeve Koeweide. Wij hebben hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen jouw belangen en die van ons. Verwerking van een aantal van je gegevens is tevens noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om een aantal van je gegevens te registreren in het nachtregister. Mochten wij mee gegevens van je willen weten, dan vragen wij altijd je toestemming hiervoor.

Aan welke partijen geven wij jouw persoonsgegevens door? 

In verband met de verplichte aangifte toeristenbelasting, zijn wij verplicht om je naam, gezelschapssamenstelling, woonplaats, aankomst- en vertrekdatum te registeren in het nachtregister. De gemeente kan ons vragen om de gegevens uit het nachtregister aan te leveren. Voor het beheer van onze systemen en het leveren van onze diensten maken wij gebruik van diensten van derden, zoals onze provider voor het hosten van de website. Wij zien erop toe dat deze derden op een juiste wijze omgaan met je gegevens, indien en voor zover zij deze in kunnen zien. Gegevens die via cookies worden verzameld kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen. Lees hier meer over in onze Cookie Verklaring.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 

Jouw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen die zijn opgenomen in deze privacy verklaring, tenzij wij op basis van een wettelijke verplichting de gegevens langer moeten bewaren. Het is ons doel om een duurzame relatie met je op te bouwen. Je gegevens worden geanonimiseerd op het moment dat deze relatie beëindigd is.

Contactmomenten met ons via de informatie- en/of reserveringsformulieren worden verwijderd binnen een jaar na het contactmoment, tenzij de inhoud van de berichten van belang kan zijn voor je boeking of eventuele toekomstige boekingen.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd? 

Wij hebben technische beveiligingsmaatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde kennisneming van gegevens. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging zodat we een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich brengen. Ons beleid is erop gericht dat alleen die medewerkers toegang hebben tot je persoonsgegevens die de toegang ook daadwerkelijk nodig hebben voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

Wat zijn je rechten? 

Recht op inzage, rectificatie, beperking, verwijdering. Als je persoonsgegevens door ons verwerkt worden, dan heb je het recht om een afschrift te ontvangen van de over jou verzamelde gegevens.

Je hebt tevens het recht om je gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen. Een verzoek daartoe kun je richten aan het e- mailadres: info@hoeve-koeweide.nl. Wij zullen binnen een maand op jouw verzoek reageren.

Als uit het afschrift blijkt dat je gegevens niet juist of onvolledig zijn of naar jouw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de database van ons thuishoren, dan kun je ons vragen om de gegevens aan te passen, te verwijderen of te beperken. Tevens heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens. Ook voor dergelijke verzoeken kun je het bovengenoemde email-adres gebruiken.

Wanneer je ons vraagt om gegevens aan te passen of te verwijderen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

Recht op het intrekken van toestemming

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen je gegevens die worden verwerkt op basis van je toestemming dan niet verder verwerken.

Wij kunnen deze privacy verklaring indien nodig wijzigen. Het is aan te raden deze privacy verklaring geregeld te raadplegen zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen.

Wat is een Cookie 

Een cookie is een hoeveelheid data die door de server van de website die je bezoekt op de harde schijf van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna "apparaat" te noemen) wordt opgeslagen. |Door onze website te bezoeken, wordt er een vast cookie aan je toegekend. Met dit cookie kunnen wij je identificeren wanneer je onze website opnieuw bezoekt, zodat je beter kunt navigeren op de site. We verzamelen bovendien technische informatie op je apparaat, elke keer wanneer je een pagina opent op onze website.

Deze informatie heeft betrekking op je IP-adres (internetprotocol), het besturingssysteem, het soort browser en, indien van toepassing, het adres van de website van herkomst. Wij verzamelen deze informatie om de kwaliteit van je online activiteiten tijdens je bezoek aan onze website te verbeteren, en deze informatie wordt door ons niet verkocht aan of doorgespeeld naar derde partijen.

Waar worden Cookies voor gebruikt 

Wij gebruiken cookies voor statistieke doeleinden. Het belangrijkste doel van cookies is dus het zorgen voor een snellere, doeltreffender en dus betere interactie tussen jou en onze website. Deze cookies geven ons niet het recht om jw persoonlijke of gevoelige informatie op te slaan, zoals je naam, adres of betaalgegevens. Om optimaal te profiteren van alle functies van onze website, waarvan sommige onafhankelijk van cookies werken, raden we je aan om het opslaan van cookies op je apparaat toe te staan. Zie hieronder de lijst met cookies die wij gebruiken, evenals hun doel:

Analytische cookies 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Als je je wilt afmelden, downloadt en installeer je de add-on voor je huidige webbrowser. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Dankzij google analytics kunnen we je online ervaring en gebruiksgemak op onze website verbeteren. De tool wordt in geen enkel geval gebruikt om je persoonlijke informatie op te slaan, en wordt nooit gelinkt aan je persoonlijke gebruikersprofiel wanneer je geregistreerd staat op onze website. Je kunt het beleid met betrekking tot bescherming van de persoonsgegevens van Google raadplegen om te weten waar de zoekinformatie voor dient, die ze op die manier kunnen verzamelen.

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Hoe accepteer of weiger je cookies 

Je kunt op elk moment het opslaan van cookies op je harde schijf weigeren. De cookies worden beheerd door je internetbrowser. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt ze zelf verwijderen of weigeren dat ze worden opgeslagen. Je hebt verschillende mogelijkheden om cookies te beheren. Elke instelling die je toepast, kan van invloed zijn op je browsermogelijkheden, en om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, is het gebruik van cookies nodig. Aangezien elke browser verschillend is, dien je het menu "Help" van je browser te raadplegen om de instellingen voor cookies aan te passen. Om je te helpen, geven we je hieronder de belangrijkste stappen in het beheren van cookies, die afhankelijk van je browser kunnen verschillen.

Wanneer je google chrome gebruikt

 • Klik in het menu "INSTELLINGEN" onderaan de pagina op "GEAVANCEERDE INSTELLINGEN WEERGEVEN". 
 • Klik vervolgens onder het kopje PRIVACY op "INSTELLINGEN VOOR INHOUD". 
 • In het onderdeel dat je vervolgens te zien krijgt, bovenaan de pagina, kun je meer lezen over cookies, en hier kun je toestaan dat cookies wel of niet worden opgeslagen.

Wanneer je Mozilla firefox gebruikt 

 • Klik in het menu "TOOLS" op "OPTIES".
 • Kies vervolgens het tabblad "PRIVACY".
 • Klik in het keuzemenu op "PERSOONLIJKE INSTELLINGEN GEBRUIKEN VOOR GESCHIEDENIS". Daarmee krijg je de opties voor cookiebeheer te zien en kun je zelf aanvinken of je cookies wilt accepteren of weigeren. 

Wanneer je internet explorer 6+ gebruikt 

 • Klik in het menu "TOOLS" op "INTERNETOPTIES".
 • Kies vervolgens het tabblad "PRIVACY".
 • De privacyinstellingen worden weergegeven, met zes opties waarmee je het aantal cookies dat wordt opgeslagen kunt instellen. 

Wanneer je safari gebruikt 

 • Klik in het keuzemenu op de optie "VOORKEURSINSTELLINGEN".
 • Open het tabblad "BEVEILIGING".
 • Kies vervolgens de gewenste optie in het onderdeel "COOKIES ACCEPTEREN".

1-7-2020